Şev Koruma ( İple Erişim )

Şev koruma, eğimli toprak veya kaya yamaçlarının harekete dayanacak ya da geçmesi koşulunu ifade eder. Yamaçların stabilite durumu, toprak mekaniği, jeoteknik mühendisliği ve mühendislik jeolojisinde bir araştırma ve araştırma konusudur.

Wikipedia

Şev Koruma Nedir?

İnşaat mühendisleri ve peyzaj mimarları, toprak erozyonunu kontrol etmek, eğimleri stabilize etmek, drenajı sağlamak ve görsel olarak hoş bir manzara oluşturmak için kanıtlanmış çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Yamaç ve şevlerde gevşek ya da serbest halde duran kaya, taş ve devrilen ağaçlar hayati risk demektir.

Zorlu hava koşulları erozyon heyelan nedeniyle yamaç ve şevlerdeki en ufak bir sorun büyüyerek yaşamı tehlikeye sokabilir.

Sprat ve Irata belgeli uzman endüstriyel dağcılarımız gerekli analizleri yaptıktan sonra serbest haldeki kaya, taş ve devrilmiş ağaçları en efektif çözümlerle aşağıya indirmeyi amaçlar.

Yaşam alanlarınızı ve yapılarınızı korumak için şev ve yamaçta serbest halde bulunan kaya ve taşları kriko, levye, patlatma ve basınçlı hava yastıkları gibi yöntemlerle güvenli bir şekilde düşürüyoruz.

0