Kaya Tutucu Bariyer

Kaya tutucu bariyer çeliktendir ve 500 kjoul den 5.000 kjoul ‘e kadar kapasiteli standartlarda tasarlanmıştır. Yapılan hesaplamaların ardından enerji seviyesine ve sıçrama yüksekliğine bakılarak proje ihtiyacına göre kullanılmaktadır.

Bariyer tasarlanırken muhtemel blokların düşmesi, özel bilgisayar programları ile simüle edilmekte ve düşme enerjisi ve düşme rotalası belirlenmektedir. Daha sonra maksimum sıçrama yüksekliği hesaplanarak doğru malzeme seçilmektedir.

Karayolları, demiryolları, maden alanları ve endüstriyel yapıların emniyetinde kullanılır. Kaya ve taş düşmesine karşı “kaya tutucu bariyer” kullanılması, geniş ve yüksek şevlerde ya da yüzeysel önlemlerin mümkün olmadığı alanlarda etkilidir.

Ülkemiz coğrafyasında; enerji altyapı yatırımlarında, dağlık ve zorlu bölgeler bulunmaktadır. Örneğin; karayolu projelerinde bu engebeli yapılar, yol inşası esnasında kazı veya patlatma yöntemleriyle aşılabilmektedir. Yol geçişine uygun hale getirilen alanlarda, altyapı ve can güvenliği açısından değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmede şevler ve doğal yamaçlardaki döküntüler göz önüne alınır.

 

0